Česky English Deutsch

Notářská činnost

Notářské zápisy a některé další listinné produkty notářů jsou veřejnými listinami, které při dodržení všech formálních i obsahových náležitostí jsou právními předpisy nadány veřejnou vírou. Není-li dokázán opak, vychází se z pravdivosti toho, co je v takových listinách osvědčeno nebo potvrzeno.

Náplní činnosti notáře jsou úkony v těchto oblastech :


Notář může sepisovat i související listiny, jako např. návrhy na vklad práv zapisovaných do katastru nemovitostí, návrhy určené rejstříkovým soudům apod. Odměna notáře za sepsání notářského zápisu se určuje v souladu s vyhláškou o odměňování notářů pevně stanovenou částkou. Při sepsání souvisejících listin bude odměna smluvní, vycházející z advokátního tarifu.