Česky English Deutsch

Ověřování a osvědčování

Notář ověřuje shodu opisu nebo kopie s originálem listiny (vidimace). Také ověřuje pravost podpisu žadatele na listině (legalizace).