Česky English Deutsch

Zástavní smlouvy a Rejstřík zástav

Zástavní právo je institut, který má dvojí funkci, a to funkci zajišťovací a funkci uhrazovací.
Funkce zajišťovací spočívá ve vytváření tlaku na dlužníka s cílem zabezpečit pro věřitele řádné a včasné plnění dlužníkova závazku. Zástavce, který dal svou věc do zástavy je si vědom nebezpečí, že v případě nesplnění závazku může o zástavu přijít.