Česky English Deutsch

Výstupy ze systémů Czech POINT a ISVS

Notář vyhotovuje veškeré výstupy ze systému Czech POINT a též z Informačního systému veřejné správy. Zapojením se do systému Czech POINT, zřízeného ministerstvem vnitra ČR, postavil se notář po bok pracovišť Czech POINT, přepážek České pošty, s.p. a kanceláří Hospodářské komory ČR, se snahou co nejvíce vyjít vstříc žadatelům o výstupy z nejrůznějších elektronických databází. Pro účely notářské činnosti je důležité vydávání výpisů z katastru nemovitostí a výpisů z obchodního rejstříku, méně požadované jsou výpisy z rejstříku živnostenského a rejstříku trestů. Systém dokáže vydávat výstupy i z centrálního registru řidičů a z informačního systému o veřejných zakázkách.