Česky English Deutsch

Notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti

Významným nástrojem prevence práva, tedy předcházení sporům, je notářský zápis obsahující svolení zavázané osoby s přímou vykonatelností notářského zápisu. Od 1.7.2009 zákon umožňuje takové svolení v zásadě ve třech druzích právních listin. Ve dvou případech se jedná o dohodu účastníků, třetí případ je v podobě jednostranného právního úkonu dlužníka.

Prvným příkladem je notářský zápis o právním úkonu, ve kterém se účastník zaváže splnit peněžitou pohledávku druhého účastníka vyplývající ze zakládaného závazkového vztahu (např. kupní smlouva, kde v případě nezaplacení kupní ceny kupující svoluje s přímou vykonatelností závazku k zaplacení).

Dalším typem je notářský zápis o právním úkonu, v němž dlužník jednostranně uzná peněžitou pohledávku věřitele a současně svoluje s vykonatelností notářského zápisu. U tohoto typu notářského zápisu není třeba účasti věřitele.

Posledním druhem notářského zápisu je dohoda věřitele a dlužníka, v níž dlužník svoluje s vykonatelností notářského zápisu pro případ, že svůj závazek řádně a včas nesplní.

Uvedené notářské zápisy přispívají k působení na dlužníka s cílem přesvědčit ho o nutnosti dodržování smluvních závazků a dobrovolného plnění jeho povinností.