Česky English Deutsch

Obchodní společnosti

Zákon vyžaduje s ohledem na závažnost takového úkonu formu notářského zápisu při sepisování zakladatelských dokumentů kapitálových obchodních společností akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, ale též při důležitých změnách v životě takových společností (změny zakladatelských dokumentů a stanov, změny základního kapitálu, personální změny v orgánech společnosti aj.). Příslušné změny do obchodního rejstříku může notář provést v tomto případě v krátkém čase sám přímým zápisem.