Česky English Deutsch

Závěti, vydědění a ustanovení správců dědictví

Závěť je pořízením o majetku pro případ smrti, které může do budoucna předejít sporům mezi dědici. Závěť sepsaná ve formě notářského zápisu je spolehlivou cestou k naplnění vůle zůstavitele. Její originál je uložen u notáře a je elektronicky evidován v Centrální evidenci závětí vedené Notářskou komorou České republiky.