Česky English Deutsch

Převody nemovitostí

Notář je právník - specialista, který umí smlouvu o nemovitostech a s nimi souvisejícími vztahy nejen sepsat, ale sepsat ji i tak, aby žádný z účastníků neutrpěl škodu na svých právech. Zavazuje ho k tomu zásada notářské nestrannosti. Odměna notáře se sepsáním smlouvy spojená je stanovena zákonným předpisem. Samozřejmostí je i vypracování příslušného návrhu pro katastrální úřad.