Česky English Deutsch

Majetkové smlouvy manželů a snoubenců

Majetek nabytý kterýmkoli z manželů za trvání manželství má až na výjimky povahu společného jmění manželů. Výjimkou je smlouva upravující režim společného jmění manželů, nejčastěji o zúžení či rozšíření společného jmění manželů. Tato smlouva musí mít ze zákona formu notářského zápisu a lze ji uzavřít jak za trvání manželství, tak před manželstvím (tzv. předmanželská smlouva). Smyslem takové smlouvy je vyloučení majetkových sporů po zániku manželství či zohlednění rozdílu v majetkovém vstupu partnerů do manželství nebo zásluhách o získání majetku.