Česky English Deutsch

Dědictví

Notář z pověření soudu jako soudní komisař projednává dědictví, které je svébytnou formou soudního řízení. Notář jako odborník na dědické právo má v této agendě postavení nezávislého a nestranného orgánu, kterého si nevolí účastníci, nýbrž věc je mu přidělována podle předem stanoveného rozvrhu.