Česky English Deutsch

International Notaries Cooperation

S cílem, vytvořit prostor pro kolegiální spolupráci v právních oblastech, které jsou vlastní notářům kontinentálního práva, byla dne 15. prosince 2007 ve Vídni ustavena platforma s názvem

INTERNATIONAL NOTARIES COOPERATION (I.N.C.)

Zakládajícími členy I.N.C. jsou:
- pan JUDr. Martin Krčma, notář v Praze, Praha 1, Klimentská 1, Česká republika
www.krcma-notar.cz


- pan Dr. Christoph Völkl, notář ve Vídni, 1090 Vídeň, Porzellangasse 39, Rakousko
www.notar-voelkl.at

Dne 26.listopadu 2008 k I.N.C. přistoupil pan Ass. jur. Rainer Hebenstreit, advokát a notář v Berlíně, 13597 Berlin, Carl-Schurz-Strasse 33, Spolková republika Německo.
www.hr-spandau.de

Patronem I.N.C., jemuž patří dík za mnohé cenné rady a doporučení, je pan kolega Bruno Ohnesorge, notář v Mühlhausenu, Pfortenteich 10, 99974 Mühlhausen in Thüringen, Spolková republika Německo.

Dne 20. listopadu 2010 k I.N.C. přistoupil pan Dr. Stanislav Filipov, notář v Sofii, 1164 Sofia, Nerazdelni 6, Bulharsko.

Dne 10. prosince 2014 k I.N.C. přistoupila paní Dr. Florentina Marinescu, notářka v Bukurešti, ulice Marinarilor 13, sektor 1, Bukurešť, Rumunsko.


Ochranná známka - logo - platformy pro spolupráci I.N.C. byla zapsána do Rejstříku Společenství dne 29. července 2009.
Je registrována u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu Společenství se sídlem v Alicante pod č.007445257.