Česky English Deutsch

Setkání ve Vídni 2012

V tomto roce nás pozval k setkání do Vídně náš rakouský kolega Dr. Christoph Völkl. Strávili jsme zde dva krásné dny. Hlavním tématem našich diskusí bylo evropské nařízení o dědickém právu, které vstoupí v účinnost v srpnu roku 2015. Bylo velmi zajímavé poslouchat debatu mých kolegů z Rakouska i Německa, kteří s imigrací občanů z východní Evropy mají již dlouholeté zkušenosti. Česká republika nemá v této oblasti zatím zkušenosti, hodné zobecňování. Určitě ne z oblasti dědického práva.

Setkání se tentokrát nemohl zúčastnit kolega Stanislav Filipov, notář v Sofii. Hostitel, jeho manželka Sabine i Vídeň, byli velmi přívětiví. Srdečné poděkování.