Česky English Deutsch

Setkání v Sofii 2013

Bulharská metropole nás v měsíci listopadu přivítala pro nás nezvykle slunečným a teplým počasím. Na pozvání pana kolegy Stanislava Filipova jsme měli tentokrát možnost seznámit se s náplní činnosti úřadu bulharského notáře. Naše řady rozšířila i paní notářka Dr. Florentina Marinescu, kolegyně z rumunské Bukurešti. Pan Dr. Filipov pro nás zorganizoval nejen poutavý historický výklad o prastaré bulharské kultuře, nýbrž i večeři a návštěvu hudebního klubu v rytmu moderních trendů. Pro mne osobně bylo překvapením, jak velkou inspiraci nachází bulharské notářství v západoevropské právní úpravě, zejména německé. Jako příklad bych uvedl právní normu, podle níž smí používat bulharský notář pouze jedno jediné úřední razítko. Cílem je korigovat množství práce notáře tak, aby každý mohl dbát na dobrou úroveň vyhotovovaných listin. Zajímavé. Pro mé kolegy žádné překvapení, to jenom v Česku má notář povoleno mít neomezený počet kulatých úředních razítek…

Srdečné poděkování do Sofie panu kolegovi i jeho manželce za pozvání.