Česky English Deutsch

Setkání v Praze 2010

Ve dnech 19. a 20. listopadu 2010 se konalo v Praze prvé setkání členů I.N.C. za účasti notářů Dr. Krčmy, Dr. Völkla, Ass. jur. Hebenstreita a Dr. Filipova, který byl na tomto setkání přijat za člena I.N.C. Přítomná byla též manželka pana Ass. jur. Hebenstreita, paní Elke Hebenstreit, advokátka v Berlíně.

Odborným tématem setkání byla Legalizace podpisů a vidimace listin ve státech účastníků setkání. Odborný program byl doplněn příjemnou večeří ve Vile Richter v Praze Na Klárově, večerní procházkou po Kampě a Starém Městě pražském a návštěvou knihovny a dalších prostor Strahovského kláštera. Podařilo se vytvořit kolegiální atmosféru, která byla ideálním prostředím pro bohatou diskusi odbornou i prostě lidskou.

Poděkování patří panu Mervynu Sterneckovi , který po celou dobu setkání zajišťoval bezproblémové tlumočení a zároveň vytvořil i překrásné fotografie, která nám budou naše prvé setkání v Praze připomínat.