Česky English Deutsch

Curriculum vitae

JUDr. Martin Krčma

JUDr. Martin Krčma

nar. v r. 1963 v Praze
Notář

 • - 1985 ukončení studia na Právnické fakultě UK v Praze
 • - 1985 notářský koncipient na Státním notářství pro Prahu 9
 • - 1987 státní notář na Státním notářství pro Prahu 6
 • - 1993 v rámci obnovení soukromého notářství jmenování do funkce notáře se sídlem v Praze
 • - 1996 - 1999 člen prezidia NK pro hl.m.Prahu, předseda koordinačně právní komise komory
 • - 2004 účast na hospitačním programu v Německu.

Přednášková činnost:

- 2007 Postavení notáře a soudu - tradiční setkání notářů České republiky a Rakouska
- 2008 Terminologie notářských úkonů - česko-anglický terminologický seminář Komory soudních tlumočníků ČR
- 2008 Terminologie notářských úkonů - česko-německý terminologický seminář Komory soudních tlumočníků ČR

- od roku 2006 konání nepravidelných přednášek pro pracovníky banky UniCredit Bank Czech Republic, a. s., (dříve HVB Bank Czech Republic a.s.) na téma náležitosti a význam notářských listin jako zajišťovacích nástrojů v bankovní praxi. Význam je kladen zejména na vykonatelné listiny a zástavní smlouvy.


JUDr. Daniel Soukupová

JUDr. Daniela Soukupová

nar. v r. 1967 v Ostravě
Notářský kandidát - trvalý zástupce notáře JUDr. Martina Krčmy

 • - 1989 ukončení studia na Právnické fakultě UK v Praze
 • - 1989 referent dovozního oddělení Závodů silnoproudé elektrotechniky, a.s. holding
 • - 1991 právník v oddělení ochrany zájmů zahraničního obchodu Závodů silnoproudé elektrotechniky, a.s. holding
 • - 1992 právník Federálního odborového svazu energetiků
 • - 1999 notářský koncipient notáře JUDr. Martina Krčmy
 • - 2005 trvalý zástupce notáře JUDr. Martina Krčmy

Foto připravujeme

Mgr. Eva Poláková

Připravujeme

 • ....